امروز: پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پیشینه و مبانی نظری نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری

پیشینه و مبانی نظری نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری دسته: جغرافیا
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 1024 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85

مبانی نظری و پیشینه نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

1-2- مقدمه..................................................................................................................... 12

2-2- مفاهیم و اصطلاحات............................................................................................... 15

2-3- توزیع فضایی جمعیت.............................................................................................. 18

2-4- شهرنشینی در جهان از نظر سازمان ملل..................................................................... 22

2-5- مهمترین عوامل تجمع و پراکندگی جمعیت................................................................ 24

2-6- عوامل جغرافیایی مؤثر در پراکندگی جمعیت.............................................................. 27

2-6-1- پراکندگی عمودی جمعیت............................................................................... 27

2-6-2- تأثیر آب و هوا............................................................................................... 27

2-6-3- جمعیت و خاک.............................................................................................. 28

2-6-4- جمعیت و ناهمواری........................................................................................ 28

2-6-5- عوامل زیستی................................................................................................. 29

2-6-6- منابع  معدنی و انرژی...................................................................................... 30

2-7- عوامل اصلی رشد جمعیت شهرها............................................................................. 30

2-7-1- رشد طبیعی جمعیت شهر................................................................................. 30

2-7-2- اثر مهاجرت................................................................................................... 31

2-7-3-اثر توسعه محدوده و ادغام آبادی های پیرامون.................................................... 31

2-7-4- تأثیر متقابل شهرنشینی توسعه و مهاجرت......................................................... 31

2-8- نگاهی اجمالی به نظریه­ های جمعیتی.......................................................................... 32

2-8-1- طرفداران افزایش جمعیت................................................................................ 32

2-8-2- مخالفان افزایش جمعیت.................................................................................. 33

2-8-3- طرفداران ثبات جمعیت................................................................................... 33

2-8-4- طرفداران حد متناسب جمعیت......................................................................... 33

2-9- نظریه آب و سکونتگاه.............................................................................................. 33

2-10- الگوی تراکم جمعیت شهرها از نظر کلارک ............................................................. 34

2-11- نظریه نیازسنجی شهری.......................................................................................... 35

2-12- نظریه حد مطلوب جمعیت..................................................................................... 35

2-13- نظریه سلسله مراتب شهری..................................................................................... 36

2-14- نظریه شهرکهای اقماری.......................................................................................... 37

2-15- نظریه شهرهای جدید پیوسته................................................................................... 37

2-16- نظریه اندازه شهر.................................................................................................... 37

2-17- نظریه قطب رشد و شهرگرایی................................................................................ 39

2-18- نظریه شهرهای مسلط............................................................................................. 40

2-19- نظریه شهرهای نامتمرکز......................................................................................... 40

2-20- نظریه شهر فشرده.................................................................................................. 43

2-21- نظریه شهر پایدار................................................................................................... 44

2-22- شهر و نظریه­ های اجتماعی...................................................................................... 46

2-22-1- مکتب مدرنیسم یا کارکردگرایی...................................................................... 47

2-22-2- مکتب مگااستراکچرالیسم (فن­گرایی)............................................................... 47

2-22-3- مکتب آمایش انسانی..................................................................................... 47

2-22-4- مکتب پست مدرنیسم.................................................................................... 48

2-23- مروری بر دیدگاههای متفاوت ازدحام شهری........................................................... 48

2-23-1- دیدگاه اقتصادی............................................................................................ 49

2-23-2- دیدگاه اکولوژی و اجتماعی............................................................................ 50

2-23-3- دیدگاه سیاسی.............................................................................................. 50

2-23-4- دیدگاه بهداشتی............................................................................................ 51

2-23-5- دیدگاه روانشناختی....................................................................................... 51

2-24- سیر تحول مسئله تراکم در یکصد سال اخیر.............................................................. 52

2-25- تراکم زیاد و تراکم کم: نکات مثبت و منفی.............................................................. 53

2-25-1- تراکم زیاد و نکات منفی................................................................................ 53

2-25-2- تراکم زیاد و نکات مثبت............................................................................... 54

2-25-3- تراکم کم نکات منفی..................................................................................... 54

2-25-4- تراکم کم نکات مثبت.................................................................................... 55

2-26- شیب تراکم جمعیت شهری از مرکز به پیرامون.......................................................... 56

2-27- حد متناسب شهری و تراکم آن................................................................................ 58

2-28- عوامل مشوق و مؤثر در متراکم شدن شهرها............................................................. 59

2-29- نحوه توزیع تراکم­های شهری و عوامل تأثیرگذار بر آنها............................................. 60

2-30- عوامل مؤثر تراکم جمعیت در شهرها....................................................................... 63

2-30-1- فضای شهری و تراکم جمعیت....................................................................... 63

2-30-2- زمین و تعیین حداکثر تراکم........................................................................... 64

2-30-3- باران و تراکم جمعیت................................................................................... 64

2-31- عوامل اقتصادی مؤثر بر تراکم شهری....................................................................... 65

2-31-1- عوامل جمعیتی.............................................................................................. 66

2-31-2- درآمد خانواده............................................................................................... 66

2-31-3- قیمت زمین و مسکن و تراکم........................................................................ 67

2-31-4- نرخ مالکیت اتومبیل و تراکم ......................................................................... 67

2-31-5- هزینه خدمات شهری و تراکم......................................................................... 67

2-31-6- مباشرات توسعه شهری و تراکم...................................................................... 68

2-32- رویکردهای اساسی در تعیین تراکم شهری............................................................... 71

2-32-1- رویکرد سرمشقی.......................................................................................... 71

2-32-2- رویکرد برنامه ای........................................................................................... 73

2-33- راهبردها............................................................................................................... 73

2-33-1- راهبرد تمرکز: الگوی توسعه واحدهای برنامه­ ریزی شهری شده.......................... 73

2-33-2- راهبرد تمرکز: سیاست تحکیم شهری.............................................................. 74

2-33-3- راهبرد عدم تمرکز: متمرکز............................................................................. 74

2-34- تراکم جمعیت و اکولوژی شهری............................................................................. 75

2-35- ظرفیت قابل تحمل محیط....................................................................................... 76

2-1-35- تبیین مفهوم ظرفیت قابل تحمل محیط از دیدگاه سیستمی................................. 76

2-36- روش­های کنترل تراکم............................................................................................ 78

2-37- قاعده تراکم اندازه.................................................................................................. 78

2-38- عوامل اجتماعی و فرهنگی تراکم شهری................................................................... 79

2-39- پیشینه تحقیق......................................................................................................... 81

2-40- جمع بندی............................................................................................................. 84

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر