امروز: جمعه 6 اردیبهشت 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی دسته: مدیریت
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 212 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 77

مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه  ......................................................

18

2-1 بخش اول : یادگیری سازمانی ............

19

2-1-1 مقدمه  .............................................................

19

2-1-2 تعریف یادگیری و عناصر آن  ............................

21

2-1-3 تعاریف یادگیری سازمانی  .......................................

22

2-1-4 نظریه پردازان یادگیری سازمانی  ..........................

24

2-1-5 ویژگی های یادگیری سازمانی  ............................

25

2-1- 6 فرایند یادگیری سازمانی ...............................

26

2-1-6-1کسب دانش  ...................................................

26

2-1-6-2 توزیع اطلاعات  .........................................

26

2-1-6-3 تفسیر اطلاعات  ..........................................

28

2-1-6- 4 حافظه سازمانی ..............................................

29

2-1-7 یادگیری سازمانی و سازمان یاد گیرنده  ............

31

2-1-8 ایجاد یك سازمان یادگیرنده  ....................

33

2-1-9 ابعاد یادگیری سازمانی  ..................................

35

2-1-10 مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی  ....

35

2-1-11 مولفه های یادگیری سازمانی  ............................

36

2-1-12 سه مدل یادگیری سازمانی در تشخیص فرصت كارآفرینانه  ...

38

2-1-12-1 یادگیری ادراكی در فاز اكتشاف  ..................

40

2-1-12-2 یادگیری رفتاری در فاز شكل گیری  ...........

42

2-1-12-3 یادگیری اجرایی در طول هر دو فاز تشخیص فرصت  .

44

2-1-13 تشخیص فرصت از طریق یادگیری  ......................

46

    2-1-13-1 تشخیص فرصت از طریق یادگیری ادراكی  ......

46

2-1-13-2 تشخیص فرصت از طریق یادگیری رفتاری  ............

47

2-1-13-3 تشخیص فرصت از طریق یادگیری اجرایی  .......

48

2-1-14 تاریخچه سازمان یادگیرنده  .................

49

2-1-15 تعاریف سازمان یادگیرنده  .....................................

51

2-1- 16ویژگی های سازمان یادگیرنده  .........................

51

2-1-17 ایجاد یك سازمان یادگیرنده ...............................

52

2-1- 18 اهمیت سازمان یادگیرنده ....................

54

2-1-19 تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده  ...

54

    2-1-20 تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های یادگیرنده  ..

56

2-1-21 راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده  ........

59

2-1-22 موانع بکار گیری یادگیری سازمانی  .......

61

2-1-23 مهارت های پنج گانه لازم برای ایجاد یادگیری سازمانی  ...

61

2-1-24 مولفه های یادگیری سازمانی ...........................

62

2-2 بخش دوم : بهره وری منابع انسانی  ...............

65

مقدمه  .............................................................

65

2-2-1بهره وری  ...............................................................

66

2-2-2تاریخچه بهره وری  .............................................

67

2-2-3 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری  .......................

68

2-2-4 عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی كار  ...............

70

2-2-5عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی .............

71

2-2-6مدل ACHIEVE  .....................................................

72

2-2-7 تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری ............................

74

2-2-8 شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان­ها ..

75

2-2-9 اندازه­گیری بهره­وری .........................................

77

2-3  چندی درباره سازمان مورد پژوهش  ....................

78

2-3-1 تعریف شهرداری  .........................................

2-3-2 شهرداری محلات ...........................................

78

79

2-4  پیشینه پژوهش ................................

80

2-4-1  تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور  ...........

80

2-5 جمع بندی  ..............................................

84

منابع فارسی:

1ـ اسدی، اصغرو دیگران ، 1379 ، سازمان یادگیرنده ، طرح تحقیق برای پروژه تدوین لایحه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

الحسینی، سید حسن ،1380 ، چاپ اول ، سنجش بالندگی سازمانها با رویكرد تحلیلی- كاربردی، تهران؛ نشر بهاریه.

3ـ الوانی، سید مهدی ، 1382،سازمانهای یاد دهنده ،نسل جدید سازمانهای یادگیرنده، فصلنامه علمی، تخصصی مدیریت و توسعه، شماره 18، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

4ـ ایران نژاد ،سلیمان،1378، چاپ اول ، مدیریت در آینده قرن 21

آموزشی تدبیر ،1376، شماره 20 ، صفحه 12-75

6ـ حیدری تفرشی، غلامحسین و دیگران ، 1381، نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز، تهران؛ نشر فراشناختی اندیشه.

7ـ دفت ، ریچارد ال ، 1380، تئوری و طراحی سازمان ، ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی ،تهران:انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

8ـ رضایی کلید بری ، علیخان گرگانی ، سلیمی وحمید رضا و روح الله و سعید باقر، 1391

بهره وری منابع انسانی (با تاکید بر مفاهیم ،مدل ها و عوامل موثر )، چاپ ابریشم ، جلد یک

9ـ رهنورد، فرج ا، 1378، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، فصلنامه علمی كاربردی مدیریت دولتی ، شماره 43 ، تهران، مركز آموزش مدیریت دولتی.

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه یادگیری سازمانی و بهره وری منابع انسانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر